Prezentacija programa podrške kreativnim industrijama održaće se 1. decembra od 14 sati u EU info kutku u Nišu. Ovom prilikom biće predstavljena podrška programa Kreativna Evropa razvoju kreativnih industrija kroz konkurs za evropske projekte saradnje kao i programa Vlade Republike Srbije u ovoj oblasti. Takođe, biće predstavljeni uspešni projekti iz Srbije u oblasti kreativnih industrija.

Poseban deo prezentacije odnosiće se na upravo otvoreni poziv programa Kreativna Evropa – Kulturni i kreativni prostori i gradovi, koji je usmeren ka podršci kreativnim habovima.

Prezentaciju će voditi ispred Deska Kreativne Evrope Dimitrije Tadić, rukovodilac Deska Kreativna Evropa Srbija i Milan Đorđević, menadžer projekata Kultura deska Srbija i ispred Vlade Republike Srbije, Ana Ilić, savetnica premijerke Vlade RS za digitalne i kreativne industrije i turizam i Bojana Simenunović, saradnica u Kabinetu premijerke Vlade RS.

Prisustvo prezentaciji je besplatno, ali je iz organizacionih razloga svoje prisustvo potrebno najaviti mejlom na officenis@euinfo.rs ili telefonom na broj 018/254-461 do 29. novembra do 19 sati.

Prezentacija se održava u sklopu KreNI konferencije kreativnih industrija koju organizuje UG Mladi ambasadori uz podršku Delegacije Evrope unije u Republici Srbiji i Grada Niša.

Kreativna Evropa je program Evropske komisije za podršku sektorima za kulturu i audiovizuelnu delatnost. Mogućnosti finansiranja pokrivaju širok spektar planova: projekti saradnje, književni prevodi, mreže ili platforme, kao i podrška filmskoj produkciji. Podržane aktivnosti imaju za cilj da omoguće akterima u oblasti kulture i kreativnog stvaralaštva da steknu međunarodno iskustvo.

Pružanje podsticaja razvoju kreativnih industrija jedan je od glavnih ciljeva programa Kreativna Evropa, pa su shodno tome, definisani sledeći prioriteti: razvoj publike, transnacionalna mobilnost i prekogranično povezivanje, prenos novih znanja i veština, eksperimentisanje i inovacije, kao i digitalizacija i primena novih tehnologija. Takođe, značajan aspekt programa predstavljaju istraživački projekti koji se odnose na kreativne industrije i njene razvojne potencijale. Pored toga, Program promoviše inovativne modele poslovanja i razvoj veština i kompetencija koje doprinose samoodrživosti organizacija i ustanova kulture.