U okviru projekta „EUTEKA – EU u vašoj bibilioteci u Narodnoj biblioteci „Sveti Sava“ u Aranđelovcu održana je tribina pod nazivom „Podrška EU projektima iz oblasti kulture“ na kojoj je predstavljen program Evropske komisije za podršku sektorima za kulturu i medije „Kreativna Evropa“. O ovom programu govorila je Nina Mihaljinac iz Deska Kreativna Evropa Srbija.

Predstavnicima ustanova kulture, organizacija koje se bave kulturom i medija iz Aranđelovca predstavljene su mogućnosti za finansiranje projekata kroz program „Kreativna Evropa“ koji u Srbiji administrira Desk Kreativna Evropa koji se nalazi u Ministarstvu kulture i informisanja Republike Srbije.

Projekti koji žele da dobiju podršku programa „Kreativna Evropa“ moraju da pokrivaju bar  jedan od tri prioriteta ovog programa: razvoj publike, transnacionalnu mobilnost ili da podržavaju razvoj kreativnih industrija.  Pojedinci, ustanove i organizacije koje se bave kulturom iz Srbije, a koje žele da apliciraju za sredstva kod programa „Kreativna Evropa“ za realizaciju svojih projekata, moraju da pronađu i partnere iz minimum još dve zemlje od kojih jedna mora da bude članica Evropske unije. Vrednost projekata je do 200 000 evra.

„Kreativna Evropa“ svake godine ima konkurse na kojima i pojedinci i organizacije mogu da učestvuju kandidujući svoje programe u oblastima kao što su: evropske platforme, evropske mreže, evropski projekti saradnje i prevodi književnh dela. Nina Mihaljinac je istakla da Desk Kreativna Evropa Srbija svima koji žele da apliciraju za sredstva iz ovog programa pruža podršku kod razrade projekta, kao i kod popunjavanja aplikacije za dobijanje sredstava. Ona je objasnila da Desk Kreativna Evropa Srbija redovno organizuje radionice za sve zainteresovane i najavila sledeću takvu radionicu koja je zakazana za prvu polovinu avgusta u Tršiću.

Na konkursima u sektoru evropske saradnje iz Srbije je do sada učestvovalo četrdesetak organizacija iz više gradova. Među njima su podjednakoi ustanove kulture i organizacije civilnog društva koje se bave temama iz oblasti kulture. Srbija je, inače, prošle godine zauzela prvo mesto na konkursu „Kreativne Evrope“ za književne prevode.

Govoreći o nekim od primera dobre prakse iz Srbije gospođa Mihaljinac je istakla primer Muzikološkog instituta SANU koji je ostvario uspešnu saradnju sa Univerzitetom Oksford i realizovao projekat u okviru kojeg su razvijeni potpuno novi instrumenti bazirani na principima kvantne fizike. Još jedan od uspešnih primera iz Srbije je i učešće Zadužbine Ilije M. Kolarca u projektu „Take over“ u okviru kojeg je u ovoj ustanovi kulture uvedeno novo savetodavno telo pod nazivom Odbor mladih koje je pomoglo da se program ove ustanove inovira i približi novim generacijama publike.

Učesnici tribine su sa velkom pažnjom slušali izlaganje predstavnice Deska Kreativna Evropa i u razgovoru koji je usledio nakon prezentacije izneli neke od svojih ideja za projekte koji bi možda mogli da dobiju podršku od programa „Kreativna Evropa“. Tako su se na tribini u Aranđelovcu čule i ideje za projekte koji bi mogli da pokriju teme kao što su vinski obredi i pesme iz Srbije, ili inovacije u istraživanju prošlosti aranđelovačkog kraja. Na tribini im je upućen poziv da svoje ideje uobliče i da učestvuju na sledećoj radionici Deska Kreativna Evropa u avgustu u Tršiću gde bi te svoje ideje mogli da pretoče u prave projekte.

Narodna biblioteka „Sveti Sava“ u Aranđelovcu jedna je od 48 članica EUTEKA mreže biblioteka širom Srbije koje sarađuju sa Delegacijom Evropske unije u Srbiji kako bi građanima Srbije približili Evropsku uniju i proces pristupanja Srbije EU.