Sa ciljem da Nišlije upozna sa istorijatom Kazandžijskog sokačeta bez koga je kafenisanje u ovom gradu gotovo nezamislivo, EU info kutak Niš 19. novembra od 13 sati organizuje šetnju kroz otomanski period kroz koju će se sugrađani upoznati sa duhom grada sa početka 19. veka. Mesto okupljanja biće plato ispred Kalče.

Šetnju će voditi prof. dr Dragan Todorović sa Filozofskog fakulteta u Nišu. On će govoriti o starim običajima i koliko vreme u kom su živeli Stevan Sremac, gazda ivko i Kalča sliči današnjem.

Dragan Todorović je vanredni profesor  na Departmanu za sociologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Nišu. Diplomirao je sociologiju na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Nišu. Stekao doktorat iz sociologije na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Predsednik je Jugoslovenskog udruženja za naučno istraživanje religije iz Niša i glavni i odgovorni urednik časopisa Facta Universitatis, Series: Philosophy, Sociology, Psychology and History, međunarodnog glasila Univerziteta u Nišu. Član je Odbora za proučavanje života i običaja Roma Srpske akademije nauka i umetnosti. Bio je predsednik Srpskog sociološkog društva (2013-2015).

Šetnja je besplatna, ali je prisustvo potrebno najaviti mejlom na officenis@euinfo.rs ili telefonom na broj 018/254-461.

Ovo je jedna od poseta važnim lokalitetima i spomenicima kulture u Nišu koje EU info kutak organizuje ove godine u želji da sugrađane bliže upozna sa istorijom i identitetom svog grada. Vođene posete se organizuju u partnerstvu sa istaknutim istraživačima sa idejom da ove aktivnosti doprinesu valorizaciji naseđa, da spomenici kulture postanu mesto okupljanja i kulturne razmene.