Imate konkretna pitanja? Pokušajte da pronađete odgovore u EU info centru.
Možemo da vas uputimo kako da pronađete specijalizovane informacije o EU. Ove informacije mogu da se odnose na bilo koju temu, od organizacije i razvoja EU do pojedinačnih oblasti politike, kao što su životna sredina, regionalna politika i jedinstveno tržište. Pored toga, informisaćemo medije i građane o projektima finansiranim sredstvima EU u Srbiji.

Želite da znate više?
Pitajte nas!

EU info centar
Kralja Milana 7
11000 Beograd
Tel: +381 11 40 45 400
Email: info@euinfo.rs

captcha