Osam najboljih polaznika će u maju, povodom Dana Evrope učestvovati u simulaciji rada Evropskog parlamenta, koja će biti održana u formi javne debate.

Informacioni centar Evropske unije, Otvorena komunikacija i Studentsko udruženje BEUM raspisuju konkurs za “Prolećnu školu debate – simulaciju debate Evropskog parlamenta”.

Na konkurs se mogu prijaviti isključivo srednjoškolci na redovnom školovanju.

Tokom marta i aprila jednom nedeljno polaznici škole će u prostorijama EU info centra pohađati radionice o veštini debatovanja, argumentaciji i javnom nastupu, kao i radionice o funkcionisanju Evropske unije i diskusijama koje se vode u Evropskom parlamentu. Nakon odslušanih radionica, osam izabranih polaznika će u maju, povodom Dana Evrope učestvovati u simulaciji rada Evropskog parlamenta, koja će biti održana u formi javne debate.

Konkurs je otvoren do 04.03.2014. Prijave se vrše isključivo putem online formulara koji možete pronaći na sledećem linku: goo.gl/clvyp8

Sve informacije unete u formular će biti tretirane sa diskrecijom. Svi podaci biće korišćeni isključivo za potrebe ovog konkursa i neće biti deljene sa trećim licima.

Ukoliko imate bilo koje pitanje u vezi sa školom pišite nam na:  info@euinfo.rs.