U Narodnoj biblioteci Srbije održan je prvi edukativni seminar za bibliotekare u okviru projekta “Info punktovi o Evropskoj uniji u bibliotekama Srbije”.

Ovaj projekat koji Narodna biblioteka Srbije uz podršku EU realizuje od avgusta 2015. trajaće do februara 2017. godine. Jedan od glavnih ciljeva je pružanje strateške podrške za formiranje i rad informacionih punktova o EU u bibliotekama Srbije.

Nadežda Dramićanin, savetnica za komunikacije u Delegaciji EU u Srbiji

predstavila je poslednje istraživanje stavova gradjana o Uniji. I pored toga što je, kako je rekla, EU od 2001. kroz različite vrste pomoći i projekata donirala Srbiji 3 milijarde evra, gradjani uglavnom ne znaju da je ona najveći donator.

Aleksandar Jovančić iz EU info centra je predstavio aktivnosti i kampanje koje je ovaj Centar radio od osnivanja. On je prisutnim bibliotekarima objasnio kako i gde mogu pronaći informacije o EU, kao i o njenim aktivnostima u Srbiji. Posebno je predstavio EU Bookshop i načline na koje mogu poručivati knjige.

Nebojša Glišić iz EU info centra je objasnio na koji način bibliotekari mogu najuspešnije pristupiti online informacijama o EU i kakav je značaj društvenih mreža u komunikaciji sa građanima a Tamara Branković iz Beogradske otvorene škole predstavila je mobilnu aplikaciju “Evropa za poneti”.

Osnovne informacije o projektu polaznicima seminara prenela je Tamara Butigan Vučaj, zamenica upravnika Narodne biblioteke Srbije, a o funkcionisanju EU Jelena Stevanov iz Kancelarije za evropske integracije Vlade Republike Srbije

Vesna Jovanović iz Odseka za kontinuirano stručno obrazovanje Narodne biblioteka Srbije dala im je kroz svoje izlaganje smernice za formiranje informacionog punkta u bibliotekama nakon čega su bibliotekari kroz radionicu saznali kako mogu da poruče besplatne publikacije preko EU knjižare.