U petak, 11. maja, sa početkom u 12 sati, EU info point iz Novog Sada u saradnji sa organizacijom UN Women organizuje info sesiju o pozivu za projekte UN Women. Pozivaju se ženske organizacije i mreže koje se bave temom rodne ravnopravnosti da posete info sesiju gde će imati mogućnost da dobiju odgovore na pitanja u vezi sa  nedavno najavljenim pozivima za podnošenje predloga projekata.

Pozivi za podnošenje predloga projekata su objavljeni u svrhu ženskog ekonomskog osnaživanja, u okviru projekta namenjenog Podršci prioritetnim akcijama za jednakost polova u Srbiji. Evropska Unija je izdvojila 300 000 EUR za podršku minimum 10 projekata koji treba da se realizuju u Srbiji. Ovi projekti treba da doprinesu realizaciji Nacionalnog akcionog plana za jednakost polova u periodu 2016-2018, u tri programske oblasti: žene na tržištu rada, žensko preduzetništvo i ekonomsko osnaživanje žena na selu. Krajnji rok za podnošenje predloga projekata je 27. maj 2018, do 23:30 sati.