U okviru Kampanje za mlade, EU info kutak u Novom Sadu, Univerzitet u Novom Sadu i Poslovni inkubator Novi Sad organizuju „Info dan za mlade preduzetnike i sva mala i srednja preduzeća“ u petak 21. aprila 2017. godine sa početkom u 12,00 časova u Startit Centru, Miroslava Antića br. 2, Novi Sad koji se realizuju u okviru COSME programa.

Cilj info dana je pružanje informacija mladim preduzetnicima o mogućnostima, konceptu i pogodnostima pristupa novom tržištu, o potencijalnim prilikama za saradnju sa inostranim partnerima, koja će im olakšati pokretanje novog ili jačanje već postojećeg preduzeća.

Molimo vas da vaše učešće prijavite na mail officens@euinfo.rs ili na telefon +381 21 451 625 najkasnije do 20. aprila 2017. godine.