Sa gotovo milion razvoda u području EU-a u 2009. (podaci Eurostata), ovim se pravilima pomaže parovima različitih nacionalnosti, onima koji žive odvojeno u različitim državama ili koji žive zajedno izvan svoje matične države i štiti ih od složenih, dugotrajnih i bolnih postupaka.

Evropska je komisija dala danas zeleno svetlo za odluku Grčke da se pridruži grupi od 15 država koje već primjenjuju pravila EU-a kojima se međunarodnim parovima omogućuje da odaberu čije će se nacionalno zakonodavstvo primjenjivati na njihov razvod. Nova pravila, na snazi od 2012., usledila su nakon prve odluke država članica EU-a da integraciju provedu postupkom „pojačane saradnje“ ((IP/10/347). Pojačanom saradnjom – koja je uvedena Ugovorom iz Nice 2001., ali se nije primenjivala sve do nove Barosove Komisije – danas se grupi od najmanje devet država članica omogućuje da sprovedu mere ako svih 28 država članica ne postignu dogovor. U slučaju pravila o razvodu braka, tom je saradnjom omogućeno najprije 14 država (vidi Okruženje) da u 2011. postignu dogovor o Uredbi kojoj se 2012. priključila Litvanija ((IP/12/1231), a sada i Grčka. Cilj Uredbe je da parovima pruži pravnu sigurnost i spreči „juriš na sud“ i biranje sudova u brakorazvodnim postupcima, izbegavajući pri tome emocionalne i skupe postupke.

„Pravilima EU-a o prekograničnim brakorazvodnim postupcima postavljeni su novi temelji za evropsku integraciju. Njima se pokazuje kako dalje postupati u područjima u kojima nesuglasnost predstavlja prepreku napretku, a pravne se inovacije Ugovora iz Lisabona ostvaruju u praksi”, rekla je potpredsednica Viviane Reding, poverenica EU-a za pravosuđe. „Vrlo je ohrabrujuće videti da se još jedna država pridružuje pojačanoj saradnji kojom se međunarodnim parovima pomaže u brakorazvodnom postupku. Dok se slobodnim kretanjem ljudi muškarcima i ženama iz cele Europe omogućuje da se upoznaju i zaljube, moramo pružiti pravnu sigurnost u slučaju razvoda.”

VivianeReding4

Viviane Reding, komesar EU za pravosuđe

Sa gotovo milion razvoda u području EU-a u 2009. (podaci Eurostata), ovim se pravilima pomaže parovima različitih nacionalnosti, onima koji žive odvojeno u različitim državama ili koji žive zajedno izvan svoje matične države i štiti ih od složenih, dugotrajnih i bolnih postupaka.
Zakonodavstvo o razvodu primer je kako prevladati nesuglasice među državama članicama u drugim područjima politike u kojima pojačana saradnja već postoji: jedinstveni patent EU-a (MEMO/12/971) i predlog poreza na financijske transakcije (IP/13/115).

Okruženje

U skladu s ugovorima EU-a, pojačanom saradnjom omogućuje da devet ili više država članica sprovedu meru koja je važna, ali koju blokira mala manjina država članica. Ostale države EU-a zadržavaju pravo pridruživanja kada to budu želele (član 331. UFEU-a).

Vlade EU-a donele su Odluku Veća  o odobrenju pojačane saradnje u području prava primjenljivog na razvod braka i zakonsku rastavu jula 2010. (IP/10/917,MEMO/10/100). Odluka je objavljena u Službenom listu EU-a 22. jula 2010. 14 država (Austrija, Belgija, Bugarska, Francuska, Nemačka, Mađarska, Italija, Letonija, Luksemburg, Malta, Portugal, Rumunija, Slovenija i Španija) potom su započele pregovore i 20. decembra 2010. donele Uredbu Veća koja sadržava detaljna pravila koja će se primenjivati na međunarodne razvode (objavljena u Službenom listu EU-a 29. decembra 2010.).
Države članice koje žele sudjelovati svoj zahtev mogu podneti u bilo kom trenutku. U skladu s Ugovorom iz Lisabona moraju prvo obavestiti Veće i Komisiju.

Više informacija

Evropska komisija – porodični predmeti i nasleđivanje:

ec.europa.eu/justice/civil/family-matters/index_en.htm

Početna stranica potpredsednice Viviane Reding, poverenice EU-a za pravosuđe:

ec.europa.eu/reding