,,Gde je interes građana u procesu EU integracija?’’ tema je radnog sastanka novinara i predstavnika civilnog društva koju je Nacionalna koalicija za decentralizaciju organizovala u EU info kutku. Povod je aktuelno istraživanje Kancelarije za evropske integracije o evropskoj orijentaciji građana koje pokazuje da bi 47% građana Srbije podržalo ulazak u EU da se sutra održi referendum, dok 64% smatra da su reforme važne nezavisno od procesa EU integracija.

Savetnik za medije i odnose sa javnošću Delegacije EU u Srbiji Aleksandar Đorđević istakao je da je od 2008. godine podrška građana za ulazak Srbije u EU relativno stabilna i kreće se u rasponu od 41 do 56 odsto, u zavisnosti od političkih dešavanja. ,, Po ukidanju viza je, primera radi, ta podrška naglo skočila. S druge strane, kada se malo „zakuvalo“ oko Kosova podrška za ulazak Srbije u EU je pala’’, podsetio je Đorđević.

Na sastanku je, takođe, istaknuto i da medijske posete EU koje realizuje Britanski savet mogu da budu koristan alat za komunikaciju sa građanima. Prisutni su se saglasili da u izveštavanju novinari treba da pojednostave jezik i stave akcenat na konkretne primere pomoći EU umesto strogog, formalnog izveštavanja. ,,Želimo da medijskim posetama EU novinarima omogućimo da na osnovu sopstvene teme i istraživanja pronađu paralele i vide kako su neki problem, koje primećuju u svojoj zajednici, rešeni u nekim evropskim zemljama. U saradnji sa ambasadama zemalja članica novinarima pružamo logističku podršku, a sve sa ciljem da informisanje građana podignemo na viši nivo”, objasnio je Đorđević.

Milena Velojić, direktorka Nacionalne koalicije za decentralizaciju koja je realizovala sastanak u EU info kutku napomenula je da je “ideja da novinari i predstavnici organizacija civilnog društva iz Niša razgovaraju o mogućnostima buduće saradnje, a sve sa ciljem boljeg izveštavanja o procesu EU integracija”. Sa time se saglasio i Dragan Petković, član UO Južnih vesti, koji ocenjuje da “lokalni mediji imaju značajnu ulogu u izveštavanju o EU integracijama, i kod njih je, u poređenju sa nacionalnim medijima, primetno pozitivno izveštavanje, i bavljenje temama od javnog interesa. Međutim, ono što građani treba da shvate jeste da evropske integracije nisu nikakav uslov, nikakva pravna forma, već da one rezultiraju boljim životom, a to je nešto što je nama potrebno.”

Radni sastanak  realizovan je u saradnji sa inicijativom „Progovori o pregovorima“, koju je 2013. pokrenula Beogradska otvorena škola. “Želimo da priču o evropskim integracijama svedemo na svakodnevni život, jer građani moraju da kažu koje su njihove potrebe, ali i da znaju šta je ono što ih pristupanjem Evropskoj uniji čeka,” istakao je Vanja Dolapčev iz Beogradske otvorene škole.