Da li ste znali da kao student sa hendikepom možete da idete na Erazmus studentsku razmenu i da na osnovu Vašeg hendikepa imate pravo na dodatna sredstva koja bi Vam pomogla tokom Vašeg boravka? Da li ste zainteresovali da idete na Erazmus, ali prvo želite da čujete iskustvo nekog ko je bio?

ExchangeAbility info dan je osmišljen da vam da sve informacije o tome kako kao student sa hendikepom možete da odete na Erazmus razmenu. Predstavnici Erazmus studentske mreže i ostallih relevantnih organizacija će vam predstaviti pod kojim uslovima i kako možete da idete na Erazmus razmenu.

Ako ste zainteresovani da saznate više, pridužite nam se 22. marta od 17h u EU info centru (Kralja Milana 7).

Za sva pitanja pišite nam na president@esn.rs!

Molimo sve zainteresovane da se prijave putem sledećeg formulara:
https://goo.gl/forms/k7JK8IMKyfaJkXPY2

Prijave su obavezne.

Konferencija organizuju Erasmus studentska mreža i EU info centrar. Događaj se realzuje u okviru kampanje za mlade Evropa za tebe i povodom 30 godina Erasmusa.

Partneri na ovoj konferenciji su:

Univerzitetski centar za studente sa hendikepom, Univerzitet u Beogradu, Udruženje studenta sa hendikepom (USH).

Više o Erazmus studentskoj mreži na:
https://esn.org/

Više o ExchangeAbility projektu na:
https://exchangeability.esn.org/