Da je korupcija kod nas postala način života, složili su se učesnici debate ,,Srbija i EU: Borba protiv korupcije’’ održane na Pravnom fakultetu u Nišu koji organizuje Evropski pokret u Srbiji – Kraljevo u okviru projekta ,,Evropa za mene’’ podržanog od Delegacije Evropske unije u Srbiji. Panelisti prof. dr Čedomir Čupić i prof. dr Dejan Milenković sa Fakulteta političkih nauka i Nemanja Nenadić iz Transparentnosti Srbija govorili su o teoretskim uzrocima i poreklu, ali i praktičnim primerima korupcije koja nije, složili su se, samo domaća pošast.

Kroz proces evrointegracija Srbije, borba protiv korupcije obuhvaćena je, podsetimo, poglavljem 23 koje obuhvata oblasti pravosuđa i osnovnih prava, a  uvedeno je nakon talasa proširenja EU 2004. i 2007. godine. ,,Poglavlje 23 je u Srbiji otvoreno među prvima i, uveren sam, biće zatvoreno među poslednjima. Prema standardima i vrednostima Evropske unije, korupcija se smatra nečim što može ozbiljno da naruši ostvarivanje slobode’’, podsetio je Nenadić.

Prof. dr Dejan Milenković sa Fakulteta političkih nauka je istakao da Evropska unija u svojim direktivama i uredbama daje dovoljno prostora državama, ne da ih prepišu, već prilagode. ,,Mi moramo stvoriti pravni okvir koji će obezbediti realnu implementaciju evropskih standarda u Srbiji’’, ocenio je Milenković

Profesor Čupić osvrnuo se na istoriju i brojne primere kako je korupcija uništavala čitave civilizacije, kulture, društva navodeći primer SSSR-a. ,,Najteže je kad korupcija uđe u vrednosni sistem, tada društvo stvara nemilosrdne ljude. Danas imate, na primer, savetnike stare svega 25 godina. To je velika prevara i podvala, savetnici mogu da budu samo ljudi dokazani u svojoj praksi koji su na zalasku karijere’’, istakao je Čupić. Govoreći o uzrocima korupcije, profesor FPN-a je rekao da ovu društvenu pošast hrane pohlepa, autoritarna vlast, siromaštvo i imperijalističke politike. On je podsetio na pokazatelje da Danska ima najmanju precepciju korupcije. Dva su razloga tome, dodao je, ,,Danska je mala zemlja i u njihovim zakonima korupcija se ne smatra kriminalnom radnjom već mentalnim poremećajem.’’

Debata u Nišu deo je serije događaja koje Evropski pokret u Srbiji i Fakultet političkih nauka organizuju u ukupno 17 gradova Srbije, sa idejom da se u javnosti pokrenu razgovori na teme značajne za Srbiju u procesu evropske integracije i građanima pruže proverene i korisne informacije.