Učešće organizacija civilnog društva u praćenju javnih politika je neophodno, ali je potrebna njihova veća saradnja sa državnom upravom i bolja koordinacija dva sektora, zaključak je učesnika Europe Caféa održanog u EU Info Centru.

Treći po redu Europe Café i njegov domaćin Centar za evropske politike (CEP) okupio je 17. marta predstavnike organizacija civilnog društva (OCD) u Srbiji i u prijatnoj atmosferi EU Info Centra u Domu Omladine održao niz diskusija na temu Praćenje i evaluacija javnih politika od strane civilnog sektora.

Glavni zaključci učesnika na ove teme, koji će biti korišćeni i kao materijal za istraživački projekat CEP-a i FREN-a, ukazuju na to da je učešće OCD-a neophodno u ovom procesu, ali i da trenutno ne postoji dovoljna zainteresovanost i unutrašnja motivacija državne uprave za uključivanje OCD. Službenici državne uprave ne vide OCD kao mogućeg partnera i saradnika, što je delimično i rezultat nekonstruktivnog pristupa OCD, koje umesto da daju konkretne predloge i ideje često upućuju isključivo kritike.

EU_caffee-2

Učesnici su zaključili da je pre svega neophodna veća koordinacija i saradnja državne uprave i OCD i da je potrebno ustaliti jedan mehanizam koji bi obezbedio aktivno praćenje i evaluaciju javnih politika.

Praćenje i evaluacija javnih politika sastavni su delovi svake javne politike koja nastoji da uspešno sprovede svoje ciljeve i dovede do rezultata od kojih će koristi imati zajednica i njeni građani i građanke.

Projekat CEP-a i Fondacije za razvoj ekonomske nauke (FREN) „Korišćenje podataka organizacija civilnog društva do efektivnog praćenja i evaluacije politika u sektorima javne uprave i socijalne politike i zapošljavanja“, koji je podržala Delegacija Evropske unije u Srbiji, analiziraju uticaj organizacija civilnog društva na proces praćenja i evaluacije javnih politika u EU, kao i uključivanje civilnog društva u Srbiji u proces praćenja efekata politika u sektorima javne uprave i socijalne politike i zapošljavanja.

Za Srbiju su praćenje i evaluacija javnih politika značajni imajući u vidu obaveze koje proizlaze iz pregovora o pristupanju EU kao i unutrašnjih potreba za boljom saradnjom organizacija civilnog društva i državnih organa i za višim nivoom uspešnosti primene politika.

opštirnije:

EUROPE CAFÉ #3 – PRAĆENJE I EVALUACIJA JAVNIH POLITIKA OD STRANE CIVILNOG SEKTORA

“Europe Cafe” o ulozi civilnog društva u praćenju i evaluaciji javnih politika