“Uloga civilnog društva u praćenju i evaluaciji javnih politika” bila je tema treće u nizu debata u okviru projekta “Europa Cafe” u organizaciji Centra za evropske politike i Informacionog centra Evropske unije.

U raspravi, održanoj u ponedeljak17. marta u EU info centru u holu Doma omladine, učestvovali su predstavnici organizacija civilnog društva (OCD), Centra za evropske politike i Delegacije Evropske unije u Srbiji.

Cilj debate je razmatranje uloge organizacija civilnog društva u praćenju i evaluaciji (Monitoring&evaluation- M&E) javnih politika kroz razgovor o kapacitetima OCD za ovaj posao kao i zainteresovanost državne uprave zauključivanje civilnog sektora u taj proces. Jedna od pod-tema bilo je i razmatranje trenutnog stanja u saradnji OCD i državne uprave u ovoj oblasti, a razgovaralo se i o tome koji su najbolji modaliteti uključivanja OCD u praćenje i evaluaciju javnih politika: nadzor, zagovaranje i/ ili pružanje stručne ekspertize.

Europa Café je inovativan i dinamičan način diskutovanja o temama od značaja za društvo, a u vezi sa procesom integracije u EU. Inspirisan je široko rasprostranjenom i poznatom World Café metodom.

Debata je deo šireg projekta o praćenju i evaluaciji javnih politika, koji bi trebalo da uključirazmatranje uporedne prakseu ovoj oblasti sa zemljama Evropske unije i preporuka za državnu upravu u Srbiji.