Naslov vebinara: COVID Restart – Kako da nas krize zbliže?

Datum: 15.07. od 17h

Opis: Pandemija Covid 19 postavila je pred svakog od nas brojne izazove i još uvek transformiše našu svakodnevicu. Osećanja kakva su anksioznost, strah za lično zdravlje i zdravlje naših najmilijih, kao i osećaj neizvesnosti uz značajan porast nezaposlenosti utiču na sve, bez obzira da li živimo sami, u partnerstvu, ili u porodici sa decom.

Ovakva globalna atmosfera povećava napetost, što intenzivira negativne pojave kao što su porodično nasilje i zloupotreba supstanci, što sve zajedno ugrožava mentalno zdravlje. Iako su trenutne okolnosti nove i stres koji stvaraju je očigledan, one takođe otvaraju i mogućnosti za poboljšanje komunikacije i unapređenje međuljudskih odnosa. Suština je da nismo sami, da se milioni ljudi nalaze u sličnoj situaciji. O tome kako da fokus usmerimo na mogućnosti, i kako da ostanemo “normalni”, razgovaraćemo tokom vebinara “Covid Restart-Kako da nas krize zbliže?”

Teme o kojima ćemo razgovarati:

  • Saveti za pozitivno roditeljstvo, kako da razvijete/sačuvate funkcionalni odnos unutar porodice?
  • Kakva je uloga zajednice u mentalnom zdravlju pojedinaca uopšte?
  • Razmena različitih iskustava u Evropi i kod nas.

Učestvuju:

  • Mila Vuković Jovanović, UNICEF Srbija
  • Goran Tomin, psiholog, „Tu smo Balkan“
  • doc.Dr Vera Despotović, Centar za prava deteta – Pozitivno roditeljstvo
  • Moderira: Milica Kravić Aksamit, novinarka

Arhiva dosadašnjih vebinara EU info centra