Naslov vebinara: „Upravljanje vodama”

Datum i vreme: ponedeljak, 29. jun 2020. od 18:00 časova

Opis vebinara:

Voda je osnov života. Ovaj vredan resurs utiče na svakodnevni život svih građana, kao i nekoliko privrednih sektora. Dostupnost vode, dobrog kvaliteta i u dovoljnoj količini, od suštinskog je značaja za sve građane Srbije. Usvajanjem i primenom direktiva EU, posebno Okvirne direktive o vodama, za Srbiju u sektoru upravljanja vodama može se reći da je već član Evropske unije. Mnogo toga je urađeno ali i u budućnosti nas još puno posla čeka.

Svakog 29. juna, u Srbiji se obeležava Međunarodni dan Dunava (http://www.danubeday.org/), kada se koristi prilika da se kroz različite manifestacije vrši podizanje svesti o očuvanju Dunava kao jedne od najlepših evropskih reka, ističe značaj Dunava za ljude koji žive u njegovom slivu i apeluje na racionalniju upotrebu vodnih resursa.

Ove godine, na Dan Dunava želimo da razgovaramo o sledećim pitanjima:

Teme o kojima će se govoriti:

  • Koji su izazovi sa kojima se susreću reke u Srbiji?
  • Šta za Srbiju znači Okvirna direktiva o vodama?
  • Šta je urađeno prethodnih godina?
  • Šta će se uraditi u godinama koje dolaze?
  • Koje koristi možemo imati svi mi?
  • Kako svi možemo da doprinesemo održivoj budućnosti?

Sagovornici:

Štefan fon Kajc, stalni savetnik na tvining projektu „Podrška planiranju politika u sektoru upravljanja vodama“ (video poruka na engleskom sa titlovima na srpskom)

Nataša Milić, v.d. direktora Republičke direkcije za vode, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

Dr Momir Paunović, Institut za biološka istraživanja „Siniša Stanković“, Institut od nacionalnog značaja za Republiku Srbiju, Univerzitet u Beogradu

Srđan Stanković, osnivač udruženja Supernatural

Antoan Avinjon, Delegacija Evropske unije (video poruka na engleskom sa titlovima na srpskom)

Moderator: Duška Dimović, Svetska organizacija za prirodu (WWF)

Biografije

Štefan fon Kajc

Nataša Milić

Dr Momir Paunović

Srđan Stanković

Antoan Avinjon

Duška Dimović

Moderator