Zabrinuti smo zbog nedavnih tvrdnji određenih krugova u Srbiji da Zaštitnik građana, obavljajući svoju dužnost u skladu sa zakonom,ugrožava nacionalnu bezbednost, rekla je portparolka Evropske unije (EU) za susedstvo i proširenje Maja Kocijančič FoNetu i naglasila da EU od svih vladinih instutucija očekuje punu saradnju sa Ombudsmanom.

„Nezavisne regulatorne institucije igraju važnu ulogu u svakom demokratskom društvu i predstavljaju ključni deo reformi koje Srbija preduzima.

Posebno Ombudsman, prema Ustavu, ima ključnu ulogu da nadzire i smatra odgovornim vladina tela, uključujući i ona u bezbednosnom sektoru, kako bi obezbedio da se poštuju prava građana.

Zabrinuti smo zbog nedavnih tvrdnji određenih krugova u Srbiji da Zaštitnik građana, obavljajući svoju dužnost u skladu sa zakonom, ugrožava nacionalnu bezbednost.

EU od svih vladinih institucija očekuje punu saradnju sa nezavisnim regulatornim institucijama, uključujući i sa Ombudsmanom, da bi im pomogle da dužnosti obavljajuju u skladu sa zakonom.

Nastavićemo da nadziremo ovu oblast, u skladu sa Poglavljem 23 pristupnih pregovora“, rekla je Kocijančič u izjavi FoNetu.