62 institucije EU koje nadzire ESZP obuhvaćene su istraživanjem o tome kako obrađuju lične informacije. Istraživanje je, između ostalog, obuhvatilo pitanja o obuci osoblja, transferima u treće zemlje i kako su službenici za zaštitu podataka uključeni u kreiranje novih operacija obrade.

Institucije EU bolje nego ikada ranije poštuju pravila zaštite podataka i principe privatnosti. Ovo je sveobuhvatna poruka izveštaja ESZP o njegovom najnovijem opštem popisu, koji je danas objavljen.

Piter Hustinks, ESZP, rekao je: „Oduševljen sam napredkom institucija EU. 10 godina našeg aktivnog nadzora rezultiralo je značajno višim nivoom poštovanja obaveza zaštite podataka širom službi EU. Ovo je moćna indikacija da institucije prepoznaju da su one odgovorne za primenu pravila zaštite podataka.”

62 institucije EU koje nadzire ESZP obuhvaćene su istraživanjem o tome kako obrađuju lične informacije. Istraživanje je, između ostalog, obuhvatilo pitanja o obuci osoblja, transferima u treće zemlje i kako su službenici za zaštitu podataka uključeni u kreiranje novih operacija obrade.

Generalno, institucije EU su postigle značajan napredak od poslednjeg ESZP istraživanja 2011. Evropska fondacija za usavršavanje (EFU) i Evropski centar za kontrulu bolesti (ECKB) su među institucijama koje su pokazale najveće poboljšanje.

Đovani Butareli, asistent ESZP, rekao je: „Većina institucija je sada na pravom putu, iako neke i dalje zaostaju po pitanju poštovanja pravila zaštite podataka. Njihov rad ćemo pratiti, po potrebi – nekima je možda potrebna pomoć ili obuka, dok će druge imati koristi od konkretnijih aktivnosti.”

Na osnovu rezultat istraživanja, ESZP će pomno pratiti Evropski investicioni fond (EIF), Evropski institut za bezbednosne studije (EUIBS), Satelitski centar Evropske unije (SCEU), zajednički poduhvat ENIAC i Evropske agencije GNSS (GSA). ESZP će koristiti rezultate ovog istraživanja i za planiranje daljeg nadzora i izvršnih aktivnosti. Ovaj program uključuje izradu smernica za institucije, na primer o transferu ličnih podataka u treće zemlje.

Svake dve godine, ESZP sprovodi opšti popis, u vidu istraživanja svih institucija EU. Institucije EU obrađuju lične podatke i u osnovi svojih poslovnih aktivnosti i u svojim administrativnim dužnostima. Ovo brine sve one čije podatke obrađuju institucije – bilo da se radi o osoblju EU ili osobama registrovanim u velikim IT sistemima EU kao što EURODAC.

Istraživanje ESZP procenjuje registre i inventare operacija obrade koje su ustanovile institucije EU i nekoliko drugih aspekata poštovanja pravila. Ova istraživanja omogućavaju ESZP da predstavi napredak za određeni vremenski period i da planira svoje aktivnosti.

Osnovne informacije

Privatnost i zaštita podataka su osnovna prava u EU. Zaštita podataka je osnovno pravo, garantovano evropskim zakonom i sadržano je u Članu 8 Povelje o osnovnim pravima Evropske unije.

Član 28(1) Propisa (EK) No 45/2001 obavezuje institucije i tela EU da informišu ESZP prilikom izrade administrativnih mera koje se tiču obrade ličnih podataka. Član 46(d) Propisa nameće ESZP dužnost da savetuje sve institucije i tela, bilo na njegovu ili njenu sopstvenu inicijativu ili kao odgovor na savetovanje, o svim pitanjima koja se tiču obrade ličnih informacija, posebno pre nego što izrade unutrašnja pravila u vezi sa zaštitom osnovnih prava i sloboda koja se odnose na obradu ličnih informacija.

Lične informacije ili podaci: Sve informacije u vezi sa identitetom ili mogućnošću da se identifikuje fizičko (živo) lice. Primeri uključuju imena, datume rođenja, fotografije, video snimke, email adrese i brojeve telefona. Drugi podaci kao što je IP adresa i sadržaj komunikacije – u vezi sa ili dobijeni od krajnjeg korisnika komunikacionih ulsuga – takođe, se smatraju ličnim podacima.

Privatnost: pravo pojedinca da ga ostave na miru i da ima kontrolu nad informacijama o sebi. Pravo na privatnost ili privatan život je sadržano u Univerzalnoj deklaraciji o ljudskim pravima (Član 12), Evropskoj konvenciji o ljudskim pravima (Član 8) i Evropskoj povelji o osnovnim pravima (Član 7). Povelja sadrži i eksplicitno pravo na zaštitu ličnih podataka (Član 8).

Odgovornost: Prema principu odgovornosti, institucije i tela EU dovode u red sve one unutrašnje mehanizme i sisteme kontrole koje su potrebne kako bi se obezbedilo poštovanje njihovih obaveza zaštite podataka i trebalo bi da da mogu da pokažu to poštovanje nadzornim organima kao što je ESZP.
ESZP Istraživanje 2011 i saopštenje za medije su dostupni na internet stranici ESZP.

Evropski supervizor za zaštitu podataka (ESZP) je nezavisni nadzorni organ posvećen zaštiti ličnih podataka i privatnosti i pomovisanju dobrih praksi u institucijama i telima EU. On to čini:

  • Praćenjem obradu ličnih podataka od strane administracije EU;
  • savetovanjem o politikama i zakonodavstvu koje se tiču privatnosti ;
  • saradnjom sa sličnim organima kako bi se obezbedila dosledna zaštita.

 


 

Izveštaj o Istraživanju ESZP 2013 dostupan je na internet stranici ESZP.
Za više informacija:press@edps.europa.eu
ESZP – Evropski supervizor za zaštitu podataka
www.edps.europa.eu