Zahvaljujući programu Evropski PROGRES koji finansira EU, prihvatnom centru za izbeglice u Preševu je 15. septembra isporučeno 10 mrežastih kontejnera i jedan rezervoar za vodu. Sledeće isporuka je zakazana za 21. septembar kada će biti dostavljeno 900 ćebadi, 700 posteljina i 350 jastuka.

water tank