Koji su EU programi dostupni Srbiji?

Kreativna Evropa, COSME, Erazmus... Da li želite da znate više o tome koje sve mogućnosti nude ovi i drugi programi Evropske unije institucijama, udruženjima, nevladinim organizacijama, lokalnim...

Vozila za građane sa invaliditetom

U okviru projekta "Boards without borders",  EU je donirala Crvenom krstu Sremske Mitrovice tri putnička kombi vozila adaptirana za prevoz osoba s invaliditetom i jedno teretno kombi vozilo. Jedno vozilo je...