Predstavljen plan za razvoj Golije

Na prezentaciji projekta „Golija - prelaz od planiranja ka razvoju“,  državni sekretar Ministarstva turizma, trgovine i telekomunikacija, Miroslav Knežević, rekao je da je cilj projekta bio „da se...

Zapošljavanje uz podršku EU

Tokom tri godine primene projekta "Pomoć Evropske unije teže zapošljivim grupama", u koji je uloženo 10 miliona evra, zaposleno je 5.300 ljudi, a u različite aktivnosti bilo je uključeno skoro 30.000...