Zapošljavanje uz podršku EU

Tokom tri godine primene projekta "Pomoć Evropske unije teže zapošljivim grupama", u koji je uloženo 10 miliona evra, zaposleno je 5.300 ljudi, a u različite aktivnosti bilo je uključeno skoro 30.000...

Koji su EU programi dostupni Srbiji?

Kreativna Evropa, COSME, Erazmus... Da li želite da znate više o tome koje sve mogućnosti nude ovi i drugi programi Evropske unije institucijama, udruženjima, nevladinim organizacijama, lokalnim...