Predstavnici Delegacije Evropske unije u Republici Srbiji posetili su danas Komisiju za kontrolu državne pomoći Republike Srbije i održali prvi sastanak s novoizabranim članovima te Komisije.

Oskar BENEDIKT, zamenik šefa Delegacije EU u Srbiji tom prilikom je rekao: „Poziv da posetimo Komisiju za kontrolu državne pomoći i da upoznamo nove članove te Komisije smo prihvatili s velikim zadovoljstvom. Konzistentna primena pravila o dodeli državne pomoći na svim nivoima vlasti šalje jasan signal investitorima da su pravila igre ista za sve i da svi investitori imaju jednak tretman, a uloga Komisije za kontrolu državne pomoći u tom smislu je odlučujuća.“

Kroz Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju (SSP) između Srbije i EU, Srbija se obavezala da obezbedi transparentnost u oblasti dodele državne pomoći i da uspostavi operativno nezavisno telo koje ima ovlašćenja da odobrava šeme državne pomoći i individulnu državnu pomoć, kao i ovlašćenje da naredi povraćaj već dodeljenje državne pomoći koja nije zakonom dozvoljena.

EU snažno podržava napore Vlade Republike Srbije da osigura punu i kontinuiranu primenu pravila o dodeli državne pomoći. U procesu evropske integracije, Srbija će morati da osigura da su sve mere državne pomoći notifikovane i odobrene od strane Komisije za kontrolu državne pomoći pre nego što se ta pomoć dodeli.

Aktivno promovisanje pravila o državnoj pomoći se takođe mora ojačati, kako bi se proširilo razumevanje tih pravila od strane tela koju tu pomoć dodeljuju i na centralnom i na lokalnom nivou. EU izražava svoju spremnost da podrži novu Komisiju u sprovođenju ovih važnih zadataka.

Oblast kontrole državne pomoći

Oblast kontrole državne pomoći zauzima centralno mesto u legislative koja reguliše pravila unutrašnjeg tržišta u EU. Poglavlje 8 o EU legislativi u oblasti konkurencije uključuje opšte principe transparentnosti, jednakog tretmana i nediskriminacije, kojima se osigurava da se sve kompanije takmiče pod jednakim i fer uslovima na bazi sopstvenih zasluga, a u korist potrošača, kompanija i ekonomije EU u celini. SPP između Srbije i EU predviđa primenu istih ovih standarda i u Srbiji od kojih korist mogu imati srpski potrošači, preduzeća i društvo u celini.

Dodatne informacije o SPP-u između Srbije i EU mogu se pronaći ovde:
https://www.mei.gov.rs/srl/srbija-i-eu/sporazum-o-stabilizaciji-i-pridruzivanju/
Dodatne informacije o zakonodavstvu EU u oblasti kontrole državne pomoći mogu se pronaći ovde:
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/overview/index_en.html
Dodatne informacije o legislativi vezanoj za državnu pomoć u Srbiji mogu se pronaći ovde:
https://www.mfin.gov.rs/aktivnosti/bolja-kontrola-drzavne-pomoci-i-uskladjivanje-sa-pravilima-eu-faktor-privrednog-i-drustvenog-rasta/