Informacioni kutak Evropske unije u Novom Sadu (EU Info Point – Novi Sad) nalazi se u strogom centru grada, u Bulevaru Mihajla Pupina 17 i otvoren je za sve građane koji imaju pitanja u vezi sa Evropskom unijom, njenim institucijama kao i odnosima između EU i Srbije.

EUIP je mesto u kojem se Novosađani i Vojvođani susreću sa EU, u kojem će dobiti relevantne i tačne informacije o svim mogućnostima koje Srbiji donosi pristupanje Evropskoj uniji.

Osnovni cilj EUIP Novi Sad je da građanima Novog Sada i Vojvodine pruži pravovremene, tačne i relevantne informacije o EU, mogućnosti za dalje školovanje, usavršavanje, posao i putovanje u EU.

  • Obeležavamo značajne događaje EU
  • Organizujemo debate, tribine i konferencije o temama koje su u vezi sa EU
  • Informišemo građane o procesu pristupanja Srbije u EU, kao i o uticaju ovog procesa na njihov život
  • Razvijamo saradnju sa organizacijama, pokrajinskim i institucijama lokalne samouprave sa kojima radimo na unapređenju informisanosti građana Vojvodine u vezi sa programima, projektima, fondovima EU koji im stoje na raspolaganju

Kontakt EUIP Novi Sad je:
Bulevar Mihajla Pupina 17
21000 Novi Sad
Tel: +381 21 451 625
Tel: +381 21 451 593
Email: officens@euinfo.rs
www.facebook.com/euipnovisad
www.twitter.com/EUinfoNS