U kratkim filmovima, u produkciji EU info, u razgovoru sa korisnicima i relevantnim sagovornicima prikazana je podrška koju EU kroz različite projekte pruža građanima Srbije.

EU i Srbija na delu – ulaganje u energetiku

EU i Srbija na delu – pomoć izbeglim i raseljenim licima

EU i Srbija na delu – podrška civilnom društvu