Erasmus za mlade preduzetnike je program Evropske komisije uz pomoć koga svi oni koji imaju razvijen biznis plan imaju mogućnost da pola godine uz pokrivene troškove borave u nekoj od evropskih država, u preduzeću koje se bavi istom ili sličnom delatnošću. Program mogu da koriste svi, nezavisno od godina i stepena obrazovanja, bilo da su studenti, nezaposleni ili već imaju svoje preduzeće, koje posluje kraće od tri godine. Ona preduzeća koja postoje duže od tri godine mogu u programu da učestvuju kao domaćini, odnosno mogu da ugoste preduzetnike iz Evrope.

EU Info Point Novi Sad i Poslovni inkubator Novi Sad u sredu 31. maja, organizovali su radionicu „Kako aplicirati za program Erasmus za mlade preduzetnike“ kao deo ovogodišnjih aktivnosti planiranih za podršku razvoju preduzetništva. Cilj radionice bio je predstavljanje programa i pružanje saveta i informacija učesnicima o načinu konkurisanja, a na početku radionice predstavnica novosadskog EU Info Pointa Biljana Viduka predočila je mogućnosti finansijske i nefinansijske podrške preduzetnicima iz fondova odnosno programa Evropske unije.

Član projektnog tima Erasmusa za mlade preduzetnike Vladimir Nikić, koji u novosadskom Poslovnom inkubatoru posreduje i pomaže u prijavljivanju, učesnicima je objasnio proces apliciranja za program te dao konkretne savete za izradu poslovnog plana koji je ključni deo prijave.

Oni koji žele da učestvuju treba da naprave svoj profil na sajtu erasmus-enterpreneurs.eu koji sadrži biznis plan na engleskom jeziku i CV. Kada evaluatori ocene profil kao ispravan, osoba dobija mogućnost da pretražuje bazu firmi na sajtu. Što je bolje, detaljnije i pažljivije profil popunjen, veća je šansa da potencijalni domaćin pozitivno odogori na želju onoga ko se prijavljuje.

Jedan od učesnika, Peđa Ivović, predstavio je koncept svoje poslovne ideje, te izneo svoje viđenje načina na koji program Erasmus za mlade preduzetnike može doprineti uspešnom pokretanju i daljem razvoju novog poslovnog poduhvata. Pored njega, svoje biznis ideje izneli su i drugi učesnici koji su na licu mesta dobili korisne savete za njihov razvoj.

Poslovni inkubator u Novom Sadu jedini u Srbiji posreduje u prijavljivanju na program, a tokom proteklih godina desetine mladih preduzetnika iskoristile su svoju šasnu da steknu korisna iskustva boraveći u inostranim preduzećima.

Erasmus za mlade preduzetnike prilika je, kako je rekao Vladimir Nikić, da se ode u neku drugu zemlju u kojoj ekonomija funkcioniše drugačije i u kojoj postoje drugačija pravila u poslovanju. Oni koji žele da se bave svojim biznisom na taj način mogu ostvariti ozbiljne poslovne kontakte, koji predstavljaju značajan podsticaj onog momenta kada se pokreće sopstveno preduzeće.