Projekat EU Pojmovnik i Regionalna agencija za ekonomski razvoj Šumadije i Pomoravlja organizuju javnu debatu o politikama ekonomskog razvoja, socijalnoj politici i politici zapošljavanja u Evropskoj uniji iz lokalne perspektive. U fokusu će biti izazovi koji stoje pred Srbijom pri usklađivanju zakonodavstva u ovoj oblasti u okviru procesa evropske integracije. Debata će biti organizovana 13. septembra od 13 časova u Biznis inovacionom centru na Trgu Topolivaca 4 u Kragujevcu

Na skupu će govoriti:

Jelena Milovanović, Tim za smanjenje siromaštva i socijalno uključivanje SIPRU (moderatorka) – Šta povezuje ekonomski rast, socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva?“

prof. dr Vladimir Medović, urednik EU Pojmovnika

Nenad Popović, direktor, Regionalna agencija za ekonomski razvoj Šumadije i Pomoravlja„Socio-ekonomski razvoj – praksa i iskustva na području Šumadije i Pomoravlja“

Vladan Jeremić, direktor, Regionalna agencija za razvoj istočne Srbije i član Tima Evropa – „Socio-ekonomski razvoj – praksa i iskustva na području istočne Srbije“

Ognjen Mirić, Nemačka agencija za međunarodnu saradnju (GIZ) – „Uloga EU fondova u socio-ekonomskom razvoju na lokalu“ 

 

 Projekat Delegacije Evropske unije u Srbiji EU Pojmovnik pokrenut je prošle godine i ima za cilj izradu strukturiranog rečnika pojmova sa više od 250 termina koje se odnose na Evropsku uniju. Ova sveobuhvatna zbirka predstavlja jedinstveni resurs za temeljnije i bolje informisanje javnosti o procesu evropskih integracija u Srbiji.

Građanima Srbije treba da budu na raspolaganju tačne i sveobuhvatne informacije o Evropskoj uniji, funkcionisanju njenih institucija, istoriji evropske integracije, kao i šta sve podrazumeva procesa evropske integracije Srbije.

EU Pojmovnik će biti završen početkom 2017. godine i biće dostupan u štampanoj i elektronskoj verziji.