Na panelu organizovanom na štandu EU na Međunarodnom sajmu knjiga govorilo se o uspešnim rezultatima projketa „Socio-ekonomski razvoj dunavske regije u Srbiji“(SEDDSR).

Klaus Kaper, direktor Austrijske razvojne agencije u Srbiji je predstavljajući ovaj projekat naglasio da Dunav pruža ogromne prilike za razvoj, ali je za to potreban strateški razvojni okvir što je i krajnji cilj ove pomoći EU.

On je rekao da su urađena dva glavna infrastrukturna projekta – sistem vodosnabdevanja za Veliko Gradište i obnova tvrđave Golubac.

Kaper je ukazao da područje Dunava nije samo onaj deo Srbije oko Novog Sada i Beograda i da je važno da se ide i na druga mesta da bi se radilo na projektima i privlačile investicije.

“Važno je preusmeriti tok prema područjima van glavnog grada”, istakao je.

Iskra Maksimović, direktorka Javnog preduzeća “Tvrđava Golubački grad” govorila je o projektu  Rekonstrukcija Golubačke tvrđave, čiji su ciljevi osim obnove same tvrđave bili i da se oko tvrđave zaštiti kulturn i prirodna baština.

Ona je rekla da su tokom radova na tvrđavi neočekivano pronašli više arheoloških nalazišta i da je opovrgnuta teorija da Rimljani nisu bili u velikoj meri prisutni na tom prostoru, jer su nađeni rimska građevina, kao i predmeti iz keltske civilizacije i turski hamam.

Izvršna direktorka Srpske filmske asocijacije Milica Božanić je izjavila da je tokom projekta rađeno i na promociji Srbije kao destinacije za snimanje filmova.

Ona je rekla da se radi na stvaranju brenda Srbije kao filmske destinacije i podsetila da su zemlje u okruženju to već uradile.