Predstavnik i direktor kancelarije Svetske zdravstvene organizacije u Srbiji.

Dr Ivanuša je bio predstavnik i direktor kancelarije Svetske zdravstvene organizacije u Gruziji (2016-2019), direktor kancelarije u Sloveniji (2007-2016), kao i direktor kancelarije u Bugarskoj (2014).

Pre nego se pridružio Svetskoj zdravstvenoj organizaciji, Dr Ivanuša je dugo godina radio u privatnom sektoru, unapređujući svoje znanje i iskustvo u oblasti farmakoterapije, ispitivanju lekova, kao i u farmakoekonomiji i  kliničkim ispitivanjima. Radio je i kao doktor medicine u Ljubljani. Dr Ivanuša je diplomirao medicinu na Univerzitetu u Ljubljani. Autor je dve knjige i većeg broja stručnih članaka.