Predstavnici koalicije organizacija civilnog društva PrEUgovor predstavili su najnoviji izveštaj o napretku Srbije u sprovođenju refomi u oblastima pravosuđa i osnovnih prava (Poglavlje 23) i pravde, slobode i bezbednosti (Poglavlje 24). Konferencija je održana u EU info kutku Niš uz prisustvo velikog broja medija i organizacija.

,,Mi smo u ovom izveštaju govorili o izvesnoj stagnaciji u većini oblasti koje smo pratili . U odnosu na prethodne izveštaje bilo je dosta negativnih ocena’’, sumirao je Milan Aleksić iz Centra za primenjene evropske studije koji je ukazao i na nepostojanje validnih institucionalnih mehanizama kojima bi mogli da prate eventualne promene.

Katarina Ivanović iz organizacije ASTRA je iznela najnovije podatke po kojima je tokom ove godine u Srbiji identifikovano 55 žrtava trgovine ljudima. Najčešće je reč o seksualnoj, a potom radnoj eksploataciji. ,,ASTRA analizira sudske postupke kada je reč o trgovini ljudima – zaključujemo da su kazne jako blage jer se kreću od tri do pet godina zatvora što je tek neznatno iznad zakonskog minimuma. Postupci su dugotrajni i iscrpljujući za žrtve koje retko kada ulaze u sistem zaštite’’, navela je Ivanović.

Bojan Elek iz Beogradskog centra za bezbednosnu politiku je akcenat stavio na pitanja bezbednosti koja obuhvata poglavlje 24. ,,Reforma policije je neophodna za zaključenje ovog poglavlja. Taj proces u Srbiji odavno traje i od 2014. novim Zakonom o policiji ušli smo u četvrtu reformu policije’’, ocenio je Elek i istakao da su problemi na tom polju brojni, da ih Evropska komisija stalno prepoznaje u svojim izveštajima. ,,Ključni problem je preterana politizacija policije – ministar unutrašnjih poslova ima preterana ovlašćenja. Takođe, policija se mora očistiti od kriminalaca’’, sugeriše Elek. On je zaključio da je Evropska unija kroz proces proširenja shvatila da nije dovoljno da države samo usvoje evropske zakone već je bitan merljivi napredak kojim država dokazuje da se reformiše.