Osobe sa psihičkim smetnjama najstigmatizovanije su u odnosu na ostale diskriminisane grupe, zaključeno je na tribini ,,Može svakom da se desi’’ održanoj u EU info kutku u Nišu sa ciljem da se ukaže na nepovoljan položaj ljudi sa narušenim mentalnim zdravljem. Događaj su organizovali udruženje građana ,,Valenca’’ i Caritas Srbije u okviru projekta ,,HUMAN RIGHTS PROMENE – HUMAN RIGHTS PROmotion in MEntal health NEtworks’’ finansiranog od strane Evropske unije kroz EIDHR program.

,,Ovi ljudi su zaista diskriminisani jer su drugačiji. To pospešuju u velikoj meri i mediji kroz svoje tekstove u crnoj hronici’’, kazala je Dobrila Janković iz udruženja ,,Valenca’’. Marina Kostić iz ,,Caritasa Srbija’’ podseća da su istraživanja pokazala ,,da će se svaka četvrta osoba u nekom trenutku susresti sa psihičkim problemima’’. Tokom tribine je prikazano nekoliko kraćih filmova koji govore o ovoj temi, a autor Milan Miladinović kaže da mu je kreativan rad pomogao da se lakše suoči sa depresijom. ,,Ja sam našao ovaj način da kroz kreativnost pobedim depresiju. Mislim da je bitno da svako pokuša da se snagom svog talenta izbori, kako sa psihičkim problemom, tako i sa diskriminacijom na koju nailazi u svom okruženju, ali i sa autostigmom kojoj smo često skloni’’, sugeriše Mladenović.

Moderatorka tribine Maja Kamenov iz Centra za razvoj civilnih resursa uočila je da je ,,naročito izražena institucionalna diskriminacija što dodatno obeshrabruje korisnike da se obrate strunim službama. Takođe, zabrinjavajuće je mali broj žena u udruženu Valenca i treba ih podstaći da potraže pomoć ukoliko se suoče sa psihičkim problemima’’.