Da bi postala članica EU, Srbija će morati da reši problem oko 2000 nelegalnih deponija  i poveća nivo reciklaže otpada koje je sada značajno ispod evropskog proseka. Samo 15 odsto otpada koji nastane u Srbiji se reciklira, dok četiri petine završava na legalnim ili divljim deponijama, što je ozbiljan ekološki i ekonomski problem. Iako se najčesće govori o političkim uslovima vezanim za Kosovo ili za vladavinu prava, « veliko čišćenje Srbije » bi zapravo moglo da bude jedan od najvećih izazova za Srbiju na putu ka članstvu u EU.