Privrednici iz Niša i okoline diskutovali su na tribini „CE znak – pasoš za proizvode’’ održanoj u EU info kutku u Nišu, o tome šta ova oznaka znači, izvoznim standardima, Srpskom znaku usaglašenosti sa predstavnicima Privredne komore Srbije, Ministarstva privrede i kompanija – primera dobre prakse. Diskusija je održana u okviru serije panela ,,Hajde da pričamo o…’’ koji su pokrenuli EU info centar i Delegacije Evropske unije u Srbiji sa ciljem promocije ekonomskih vrednosti i evropskih procesa.

Dušan Stokić iz Privredne komore Srbije je podsetio da je CE znak u Evropi poznat duže od 30 godina. ,,Naši proizvođači koji su izvozno orijentisani moraju da vode o računa, da je njihov proizvod bezbedan po krajnjeg korisnika i da nesmetano može da cirkuliše na teritoriji jedinstvenog evropskog tržišta’’, istakao je Stokić.

Bojana Petrović iz EU info kutka Niš osvrnula se na ekonomske aspekte evrointegracija budući da ,,mala i srednja preduzeća u zemljama EU imaju vodeću ulogu u privredi, otvaranju radnih mesta kao i ostvarivanju privrednog rasta. Od 1992. godine jedinstveno evropsko tržište je stvorilo nekoliko miliona radnih mesta i generisalo više od 800 milijardi evra dodatnog bogatstva. Jedinstveno tržište ima neograničen pristup potrošačima koje broji oko 500 miliona ljudi širom EU. Kada se uklone trgovinske barijere više firmi može da se takmiči među sobom što znači niže cene, a samim tim i veći izbor za potrošače’’, napomenula je Petrović.

Osim o CE znaku diskutovalo se i o Srpskom znaku usaglašenosti. ,,Ovo je prepoznatljiv znak koji sadrži tri slova A. Proizvodi sa ovom oznakom pokazuju da su usklađeni sa domaćim tehničkim propisima koji su koncipirani na osnovu evropskih direktiva’’, objasnio je predstavnik Ministarstva privrede Mile Mitrović.