Moja priča – Razbijam tabue i predrasude

Zovem se Snežana Madžarević. Po profesiji učiteljica. Počela sam da radim u jednoj seoskoj školi početkom devedesetih. Udata sam, majka dvoje dece, Gorane i Dušana.

Kad žena poleti

Moja priča žene - privatnog preduzetnika počinje u dvadeset trećoj godini mog života. Sa ove vremenske distance, čini mi se da sam se u taj muški svet upustila neuobičajeno rano za uslove koji vladaju na našim prostorima...

Novinari ne leče – samo popunjavaju praznine u znanju

Skoro da nema ankete koju je neka radio-stanica u Srbiji napravila među građanima, a da nismo čuli izjave tipa “ne...ovoga nema nigde u svetu...to može samo kod nas”. Istina je da naši građani baš i ne znaju dovoljno o običajima i događajima u delovima Srbije u koja ne odlaze.

Program poseta EU – rezultat koji traje

Kada se bavite ljudskim pravima, putovanja postaju sastavni deo posla, pa često niste posebno impresionirani nekim novim pozivima. Najčešće je u pitanju konferencija, a sa njom i dosta sastanaka na marginama...

Za EU i kad nije popularno

Pre sedam godina kada sam ja bio na programu poseta Evropskoj uniji (EUVP), odnos Srbije i EU je bio kudikamo drugačiji. Društvo je bilo veoma podeljeno oko toga da li treba nastaviti putem ka Evropi...

Medijske slobode i evropske integracije

Pravne tekovine Evropske unije, dakle svi propisi na kojima EU počiva, su okvir sa kojim treba uskladiti zakone i praksu države Srbije kako bismo mogli da postanemo članica ove zajednice. U cilju lakšeg praćenja procesa integracije...

Upoznavanje sa dualnim obrazovanjem u EU

Dok sam zadubljena u notes pravila plan snimanja za to jutro u Berlinu, u okviru projekta “Medijske posete Evropskoj uniji”, iznenadila me ruka mlade devojke koja je pažljivo i s osmehom na licu, na moj sto u hotelu “Ramada” spustila kafu...

Nevidljive žene u zamagljenom Osmom martu

Jednom sam bila pozvana da budem članica Opštinske komisije za rodnu ravnopravnost. Na promociji tog tela, na sam 8. mart, od predsednika opštine sam dobila karanfil. Sve članice su predstavljene medijima, ja kao žena koja se bavi osnaživanjem Romkinja. Tražene su izjave svih.