Na beogradskom sajmu knjiga održan je seminar „Biblioteke kao izvori kvalitetnih informacija o Evropskoj uniji“. Više od 20 bibliotekara koji su u organizaciji EU info centra iz raznih delova Srbije došli na seminar bili su u prilici da saznaju kako njihove ustanove mogu konkurišu za fondove EU, kako da koriste portale Europeana i  online knjižaru EU Book shop i kakvi su buduće mogućnosti Delegacije EU u podršci bibliotekama u Srbiji.

Dubravka Savić, projekt menadžerka Delegacije EU u Srbiji je bibliotekare pozvala da zajedno unaprede mrežu biblioteka koja će pomoći i njima i korisnicima da se bolje upoznaju o procesu integracija i o tome kako funkcioniše EU.

„Od jula prošle godine potpisivanjem Memoranduma o razumevanju između Narodne biblioteke Srbije, Ministartsva za kulturu i informisanje, Kancelarije za EU integracije Vlade Srbije i Delegacije EU radimo zajedno  u pružanju informacija, brošura i publikacija koje informišu građane o EU u saradnji sa bibliotekama“, rekla je Savić.

Ona je navela da je Delegacija EU u poslednjih 15 meseci distribuirala bibliotekama 16 publikacija o EU na srpskom jeziku. „Dvadeset pet biblioteka širom Srbije su napravile posebno označene police Srbija u EU gde su izložene ove publikacije i druge koje se odnose na EU. U organizaciji EU info centra iz Beograda i EU info kutaka u Nišu i Novom Sadu u bliskoj saradnji sa Narodnom bibliotekom Srbije održali smo tokom ove godine seminare sa bibliotekarima iz Vojvodine i južne Srbije“.

biblioteke-eu-info-centar-2

Foto: EU info centar

Vesna Jovanović iz Narodne biblioteke Srbije govorila je o projektu koji biblioteka realizuje u saradnji sa mrežom širom Srbije uz podršku Delegacije EU. Ključna ideja projekta “Informacioni punktovi EU u bibliotekama Srbije” je približavanje informacija o EU iz različitih oblasti a sprovešće se kroz radionice i seminare od kojih će prvi biti održan 18. novembra. Jedan od segmenata je uključivanje u program Europeana.

Cilj projekta je, kako je objasnila Vesna Jovanović, “da ojačamo informacionu i medijsku pismenost i bibliotekara i građana korisnika. Da se informišu o EU ali i onome što se odnosi na evropske propise koji se odnose na pravosuđe, zdravstvo, studiranje.”

Korisne informacije o EU pruža i onlajn Biblioteka EU (EU Book Shop), koji je predstavila savetnica za informisanje EU info centra Marina Rakić, ističući da je zapravo reč o knjižari, biblioteci i arhivu koji sadrži publikacije o EU objavljene od 1952. godine do danas. “Reč je o više od 100.000 naslova publikacija, CD-a, postera i drugih sadržaja, koji su većinom besplatno dostupni, a osim u PDF verzijama, mogu se poručiti i u štampanoj formi” objasnila je ona.

Bibliotekama se pruža mogućnost da unaprede svoje usluge i u okviru prekograničnih programa EU, koje je predstavio Relja Burzan, šef informativnog centra programa Prekogranične saradnje Mađarska-Srbija u Subotici.

Od 2004. godine do danas, preko programa KARDS i IPA, finansirano je više od 800 projekata institucija iz Srbije, koji podrazumevaju najmanje jednog partnera iz zemalja obuhvaćenih prekograničnom saradnjom.

Na 35 dosadašnjih poziva za finansiranje prekograničnih programa iz Srbije je prijavljeno oko 3.600 u vrednosti od 91 milion evra, rekao je Burzan, koji je skrenuo pažnju da prijavni formular i pravila implementacije projekata jesu složeni, ali da to ne bi trebalo da obeshrabri biblioteke da iskoriste mogućnost dobijanja bespovratnih sredstava (85 odsto ukupne vrednosti projekta) i razvoja saradnje sa kolegama u zemljama u okruženju.

Primere dobre prakse u tom pogledu predstavile su na seminaru biblioteke iz Subotice i Bečeja.