EU info kutak u Novom Sadu organizuje besplatnu projekciju filma Želimira Žilnika „Destinacija_Serbistan“ povodom Dana izbeglica. Film će se prikazivati 20. juna, u Kulturnom Centru Novog Sada sa početkom u 20 časova.

Film predstavlja priču Ilegalnih migranata i tražilaca azila u Srbiji, smeštenih u azilantskim centrima nakon dramatičnih putovanja iz područja Severne Afrike, Bliskog i Srednjeg Istoka zahvaćenih ratovima i nemaštinom. Oni prolaze kroz period adaptacije na život i društvene okolnosti u Srbiji. Međutim, u najvećem broju slučajeva, njihov cilj je da stignu do zemalja Evropske Unije.

Dokumentarna drama osim socijalnopolitičkog konteksta u kom su se migranti zatekli, pokazuje i njihove individualne vrednosti, tako da oni postaju junaci sa kojima gledaoci mogu da se identifikuju, i čiju sudbinu i borbu sa nedaćama mogu da razumeju.

U svetu se 20. jun obeležava kao dan snage, hrabrosti i istrajnosti 21,3 miliona izbeglica, od kojih skoro polovinu čine deca. Svake godine na ovaj dan, svetska pažnja se usmerava na položaj izbeglih i raseljenih osoba širom sveta, na razloge zbog kojih napuštaju svoje zemlje i na poteškoće sa kojima se suočavaju u zemljama koje im pruže utočište.

Film je nastao u okviru projekta Evropske unije „Jačanje medijske slobode u Srbiji“.