Autobus za lakši pristup tržištu rada

EURAXESS – Prezentacija Istraživača u pokretu kreće na turneju kroz 29 gradova u 22 države.

euraxess

U čemu se sastoji prezentacija?

Namenski adaptiran EURAXESS autobus će putovati u 29 gradova Evrop i 22 države (uglavnom u Centralnoj i Jugoistočnoj Evropi) i posetiti univerzitetske kampuse gde će se organizovati događaji u saradnji sa lokalnim EURAXESS servisnim centrima za studente i mlade istraživače. Na svakoj stanici mladi ljudi će moći da uče o različitim EURAXESS uslugama, da dobiju pomoć oko CV-ja, uključujući fotografije, i/ili da čuju svedočenja istraživača koji su već koristili usluge. Kampanja ima takođe i izražen element društvenog medija.

Koja je svrha putujuće prezentacije?

Prezentacija na putu ima za cilj da uputi na usluge koje EURAXESS nudi studentima i mladim istraživačima u pogledu lakšeg pristupa tržištu rada, u pogledu različitih načina finansiranja, šansi za razvoj njihovih karijera i mobilnosti. Osim toga, promoviše i “Izvrsnost ljudskih resursa u istraživanju” kao i “Pravila pri regrutovanju istraživača”. U ovom trenutku, preko 174 institucije su nagrađene ovom oznakom izvrsnosti ali potrebno ih je još da bi se stvorio prava razlika. Od članova EURAXESSa se očekuje da na dan posete prezentacije, na svojim univerzitetima ili institucijama, organizuju događaje u vezi sa Pravilima i Poveljom.

Šta je EURAXESS?

„EURAXESS – Istraživači u pokretu“ je inicijativa Evropske komisije koja ima za cilj da podrži razvoj Evropskog istraživačkog prostora rušeći barijere mobilnosti istraživača i jačajući naučnu saradnju između Evrope i sveta. EURAXESS je podržan od strane 40 država učesnica širom Evrope. Osmišljen kao sveobuhvatno oruđe, on obezbeđuje pristup kompletnom asortimanu informacija i službi podrške koji stoje na četiri stuba (poslovi, usluge, prava, veze). Kroz svoj portal omogućuje jednu pristupnu tačku za informisanje o karijeri i poslovima, a osim ovoga, portal pruža i personalizovanu pomoć koju obezbeđuje više od 530 pripadnika osoblja koje radi u više od 260 servisnih centara.

Koje usluge EURAXESS nudi istraživačima?

EURAXESS pruža informaciju o otvorenim radnim mestima i prilikama za finasiranje, radnim dozvolama, vizama, pravima zapošljavanja i međunarodnoj saradnji. Detaljno, usluge su sledeće:

EURAXESS Poslovi – sveobuhvatni alat regrutovanja istraživača, istraživačkih organizacija i privatnih industrijalaca. Lista otvorenih istraživačkih radnih mesta širom Evrope, kao i u državama saradnicama EURAXESSa, se stalno ažurira na portalu. U 2013, preko 40,000 oglasa za istraživačke poslove je postavljeno na portal. EURAXESS Poslovi takođe omogućuju istraživačima da svoje CVjeve istaknu na internetu, kako bi kompanije i istraživačke organizacije tražile najtalentovanije u bazi podataka. EURAXESS se može pohvaliti sa više od 7,700 registrovanih istraživačkih organizacija, skoro 60,000 naloga istraživača, a od ovoga, više od 15,000 aktivnih CVjeva istraživača. EURAXESS Poslovi ostvaruje saradnju sa vodećim univerzitetima, istraživačkim laboratorijama, relevantnim nacionalni/internacionalnim platformama poslova i poslovnim zajednicama (na primer Naturejobs) koji za cilj imaju stalnu razmenu podataka o poslovima.

EURAXESS Servisni centri – Evropska mreža sa više od 260 centara u 40 evropskih zemalja koja pruža pomoć u preseljenju međunarodnim istraživačima koji su vezani za Evropu ili evropskm naučnicima iz dijaspore, kao i njihovim porodicama. Ovaj besplatni i personalizovani servis može pomoći u pitanjima viza i radnih dozvola, kurseva jezika, škola za decu istraživača, socijalnog osiguranja i medicinske nege.

EURAXESS Prava – promoviše bolju zapošljivost i radne uslove za istraživače širom Evrope kroz implementaciju Evropske povelje za istraživače i Pravila pri regrutovanju istraživača. Ova dva dokumenta će zajedno postaviti prava i obaveze istraživača, istraživačkih organizcija i finansijera, sa ciljem osiguravanja jednakog tretmana svih istraživača u Evropi kao i povećanja transparentosti u odabiru i regrutovanju istraživača. Oznaku “Izvrsnost ljudskih resursa” dodeljuje Evropska komisija istraživačkim organizacijama ili finansijerima koji aktivno primenjuju Povelju i Pravila. Do danas, institucije iz 37 evropskih država i šire su pokazale podršku, a skoro 200 ih je označeno logoom Izvrsnost u ljudskim resursima. EURAXESS Prava, takođe pruža informaciju o penzijama za istraživače kao i uslova za pristup.

EURAXESS Veze – međunarodna produžena ruka inicijative EURAXESS koja povezuje Evropu sa ostatkom sveta. Kroz vebsajtove, mesečne biltene i aktivnosti, referenti EURAXESS Veza održavaju vezu između Evrope i sveta. Refrenti EURAXESSa se nalaze u sledećim zemljama i regionima: u ASEANu, Brazilu, Kini, Japanu i Severnoj Americi2.

Kada je osnovan EURAXESS? Ko ga finansira?

“2008. su četiri paralelne ali komplementarne aktivnosti Komisije stavljene pod okrilje jedne inicijative: EURAXESS – Istraživači u pokretu. Inicijativa je okupila Portal mobilnosti istraživača (EURAXESS Poslovi), mrežu centara mobilnosti (EURAXESS Servisni centri), vezu sa istraživačima širom sveta (EURAXESS Veze) i promociju uslova zapošljavnja i razvoja karijere istraživača pod uslovima Povelje i Pravila (EURAXESS Prava).
EURAXESS Poslovi u Usluge su sufinansirani od Evropske komisije i zemlja učesnica, dok su Prava i Veze finansirani od Evropske komisije.

Činjenice i cifre

• 2013. je EURAXESS vebsajt posetilo skoro 950,000 ljudi (u odnosu na 630,000 u 2012 i 360,000 u 2010)
• U 2013, više od 40,000 oglasa za posao je objavljeno, u odnosu na 36,500 u 2012, 31,000 u 2011 i 7,500 u 2010.
• Više od milion istraživačkih molbi je obrađeno u EURAXESS servisnim centrima u poslednjih pet godina u cilju nalaženja rešenja za probleme i pitanja uglavnom vezana za posao, mogučnosti finansiranja, pitanja vize, smeštaja, škola, pravnih problema, socijalnog osiguranja.
1 : na primer. Indonezija, Malezija, Singapur i Thajland
2 : na primer. Sjedinjene države i Kanada